ЧОГО, СТАРИЙ, ТА НЕ ЖЕНИТЬСЯ?
Чого, старий,
Да не жениться?
Да но-но, да но-но,
Да не жениться?

- Старої не хочу,
Молода не пойде,
Да но-но, да но-но,
Молода не пойде.

А, як пойде,
То не ляже спати
Да но-но, да но-но,
То не ляже спати.

А як ляже,
То не повернеться.
Да но-но, да но-но,
То не повернеться.

А, як повернеться,
То не поцілує,
Да но-но, да но-но,
То не поцілує.

А, як поцілує,
То назад сплюне,
Да но-но, да но-но,
То назад сплюне.